anunt-corbaniStimați cetățeni,
⭕️Astăzi,26 Octombrie 2021, la inițiativa Dl.primar Nicolae Dinică,a fost convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Corbeni,având pe ordinea de zi 20 de puncte și s-a votat după cum urmează:
1️⃣Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 23.09.2021. - 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si o abtinere ( Iosif Aurel - independent)
2️⃣Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Corbeni, judetul Arges, din luna noiembrie 2021.- 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PROROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
3️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Corbeni, judetul Arges pentru anul 2021. – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
4️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii ,,Serviciului de Asistenta Comunitara (SAC) – cod serviciu social 8899CZ-PN-V, in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeni.- – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
5️⃣Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local si introducerea in lista inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeni, judetul Arges a terenului in suprafata de 466 mp, constructie C1- dispensar in suprafata construita desfasurata de 118 mp si constructie C2-WC in suprafata construita desfasurata de 3 mp, bunuri imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 81539 a localitatii Corbeni, judetul Arges. - 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si o abtinere ( Iosif Aurel - independent)
6️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI RACORDURI DE CANALIZARE IN SATELE POIENARI SI BERINDESTI, COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES” – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
7️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul“EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI PE VALEA OEASCA IN SATUL OESTII PAMANTENI, COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES” ” – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
8️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul“BRANȘAMENTE APĂ ÎN SATELE OEȘTII PĂMÂNTENI, OEȘTII UNGURENI, ROTUNDA, BUCȘENEȘTI, CORBENI, POIENARI, BERINDEȘTI, TURBUREA, COMUNA CORBENI, JUDEȚUL ARGEȘ” - 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si o abtinere ( Iosif Aurel - independent)
9️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “Modernizare DC 295-tronson I (Troita-Martin-DN7C) si tronson II (DN7C Pristavu-DN7C Balasa) in comuna Corbeni, judetul Arges”. – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
1️⃣0️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul“ Modernizare DC296 (Dinescu Mihail - pod Andrei Gheorghe) si DC254 (Andrei Gheorghe - limita comuna Cicăneşti) în comuna Corbeni, judeţul Argeş”. – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1;
1️⃣1️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul“PODURI(PODETE) DIN BETON ARMAT PESTE VALEA OEASCA, PCT. BÎLDIR, TURCU ARON, CIREȘET ȘI BANU ROMICĂ ÎN SATUL OEȘTII PĂMÂNTENI, COMUNA CORBENI, JUDEȚUL ARGEȘ” – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
1️⃣2️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeni. 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si o abtinere ( Iosif Aurel - independent)
1️⃣3️⃣Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Corbeni de la categoria I la serviciu de tipul V1. . 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si un vot impotriva ( Iosif Aurel - independent)
1️⃣4️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare prin asfaltare drum de interes local Ulita Bisericii Oestii Ungureni, comuna Corbeni, judetul Arges,,. – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
1️⃣5️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Corbeni pe trimestrul I/2021 si trimestrul II /2021. 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si un vot impotriva ( Iosif Aurel - independent)
1️⃣6️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea initierii demersurilor necesare participarii Comunei Corbeni la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si un vot impotriva ( Iosif Aurel - independent)
1️⃣7️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii „Imprejmuire curte Scoala Gimnaziala Prof Dr. Vasile Vasilescu, in satul Oestii Ungureni, comuna Corbeni, judetul Arges,, – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
1️⃣8️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat dupa aplicarea OG nr. 15/2021 pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea canalizare menajera si modernizare drumuri de interes local in satele Poienari si Bucsenesti, comuna Corbeni, judetul Arges,, – 14 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1 , INDEPENDENT – 1)
1️⃣9️⃣Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Corbeni in trimestrul IV al anului 2021. 13 voturi pentru ( PSD -6, PNL -1, USR – 3, PRO ROMANIA – 2, PER – 1) si o abtinere ( Iosif Aurel - independent)
2️⃣0️⃣Probleme curente .