anunt-corbani FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE OBŢIN UN VENIT MEDIU NET LUNAR DE PÂNĂ LA 1386 LEI/PERSOANĂ ÎN CAZUL FAMILIEI ŞI PÂNĂ LA 2053 LEI ÎN CAZUL PERSOANEI SINGURE ŞI CARE NU DEŢIN BUNURI DIN CATEGORIA CELOR CARE DUC LA EXCLUDEREA DE LA OBŢINEREA AJUTOARELOR SOCIALE (CONFORM LISTEI ATAŞATE), POT DEPUNE ÎN PERIOADA 01.11.2021 - 20.11.2021, CERERI ŞI DECLARAŢII PE PROPRIA RĂSPUNDERE ÎNSOŢITE DE ACTELE DOVEDITOARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI, PETROLIERI ŞI ENERGIE ELECTRICĂ CONFORM LEGII NR. 226/2021, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022.
CERERILE SE POT DEPUNE, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00 – 14:00.
DOCUMENTE NECESARE:
✅copie a actelor de identitate, certificate naştere copii sub 14 ani, certificate de căsătorie, pentru toti membrii familiei care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul sau locuiesc și se gospodăresc împreună și sunt înscrise în cartea de imobil
✅adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - ANAF pentru toți membrii familiei care au împlint vârsta de 16 ani (chiar dacă sunt elevi, salariați, pensionari sau au indemnizații sociale); ✅aceasta va fi solicitată de către primăria Corbeni.
✅acte din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care solicită ajutorul: proprietar: copie contract de vȃnzare-cumparare sau adeverință rol privind proprietatea si componența familiei; chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii; împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere. ✅adeverinţă salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește sau nu bonuri valorice și care este valoarea acestora ✅cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii; ✅adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă ✅decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii; ✅adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole şi în altă localitate).
PENTRU SUPLIMENT ENERGIA ELECTRICĂ: factura energie electrică (toate paginile)
LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
🔴Bunuri imobile
➖Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
➖Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
🔴Bunuri mobile
➖Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
➖Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
➖Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
➖Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
➖Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
➖Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
➖Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
🔴Depozite bancare
➖Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
➖Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie