cetatean-responsabilcetatean-responsabilAvând în vedere cantitățile de apă și înghețul specifice anotimpului în care ne aflăm și pentru a preveni deteriorarea drumurilor,inundarea gospodăriilor și accidentele,atât pietonale,cât și rutiere, respectuos Vă amintesc câteva prevederi din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Corbeni aprobat de Consiliului Local Corbeni prin Hotărârea nr. 17/ 30.03.2021.
🛑Obligațiile institutiilor publice, agentilor economici și a altor persoane juridice, potrivit regulamentului :
🚩să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
🚩să efectueze şi să mențină curăţenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
🚩să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate;
🚩să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
🚩să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al comunei Corbeni , autoturisme, utilaje, tonete, chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel;
🚩să asigure decolmatarea șanturilor acolo unde nu se realizează scurgerea apei si inlăturarea vegetatiei care impiedică scurgerea apei;
🚩să asigure toaletarea pomilor de lângă aliniamentul drumurilor;
🚩să nu ocupe domeniului public prin stationarea mașinilor, tractoarelor și a altor utilaje folosite in agricultură sau in constructii;
🛑Obligațiile cetățenilor comunei în activitatea de gospodărire și înfrumusețare a comunei Corbeni , potrivit regulamentului:
🚩repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
🚩menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
🚩îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
🚩păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
🚩curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.
🚩să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al comunei, autoturisme, utilaje, tonete, chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel precum si materiale de constructii(balast,nisip etc) , material lemnos;
🚩decolmatarea de șanturi acolo unde nu se realizează scurgerea apei, inlăturarea vegetatiei care impiedică scurgerea apei;
🚩sa nu ocupe domeniului public prin staționarea mașinilor, tractoarelor și a altor utilaje folosite în agricultură sau în construcții;
🚩să nu efectueze reparații, curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, parcările publice si a platformelor situate în faţa garajelor sau în zonele şi spaţiile verzi;
🚩să nu deverseze ape reziduale pe domeniul public, pe cursul văilor sau în albia râului Arges. În locurile unde nu există canalizare, cetatenii sunt obligati să-și amenajeze fose septice proprii și să încheie contract cu o firmă specializată pentru vidanjarea lor;
🚩Nerespectarea obligațiilor institutiilor publice, agentilor economici și a altor persoane juridice și fizice constituie contravenții și se sanctionează cu amendă!
💯Mulțumim pentru înțelegere!