primaria-corbeniIn conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), alin.(2), lit.a) , art.134, alin.(1), lit.a) , alin.(2), alin.(4) si alin.(5) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, se convoacă, Consiliul local al comunei Corbeni, jud. Arges, în şedinţă extraordinara, in data de 08.09.2021, ora 16,00, cu prezenta fizica a domnilor consilieri locali la sala de sedinte a Primariei comunei Corbeni, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedintă, pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Corbeni, judetul Arges, din luna septembrie 2021.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedintă, pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Corbeni, judetul Arges, din luna octombrie 2021.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Corbeni, in trimestrul III al anului 2021.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale , a Temei de proiectare, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general estimativ, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii „Imprejmuire curte Scoala Gimnaziala Prof Dr. Vasile Vasilescu, in satul Oestii Ungureni, comuna Corbeni, judetul Arges,,.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale , a Temei de proiectare, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general estimativ, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem de alimentare cu apa in zona podului peste raul Arges, in satele Oestii Pamanteni si Oestii Ungureni, in comuna Corbeni, judetul Arges,,.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice - faza de proiectare, pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare drum de interes local Ulita Bisericii Oestii Ungureni, comuna Corbeni, judetul Arges” .
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a intocmirii P.T. in data de 29.11.2020 pentru obiectivul „Inlaturarea efectelor calamitatilor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 15-18.06.2020 in comuna Corbeni,,.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării terenului si constructiilor aferente Dispensarului uman - sat Oestii Pământeni, comuna Corbeni, judetul Arges.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică